Üye değil misin?

GİRİŞİM GÜNLERİ İstanbul 2008'e hoş geldin!

Condition

Condition

KATILIM ŞARTLARI


GİRİŞİM GÜNLERİ İstanbul 2008
29 ve 30 Kasım 2008 – Kadir Has Üniversitesi


Kayıt

Etkinliğe katılabilmek için e-posta ya da web site aracılığı ile yayınlanan “Eventbrite-Online-Ticket” ulaşım linki üzerine kesin kayıt yapılması gereklidir. Katılımcı çevrimci kayıt formunu eksiksiz doldurup tasdiklediği takdirde GİRİŞİM GÜNLERİne katılmak istediğini bildirmiş olur. Kayıtın geçerli olması için, katılımcı ücretini ödeme motorunda ya kredi kartı bilgilerini girerek ya da paypal üzerine ödeme yapar. Bununla birlikte Katılım Şartları bağlayıcı olarak kabul edilir. Tam ödeme yapıldığı takdirde kayıt bağlayıcıdır, özel şartlar ve şerhler konulmaz.

Anlaşma

GİRİŞİM GÜNLERİni düzenleyenler, katılımınızı bütün katılımcılar için geçerli olan hükümlere göre onaylar. GİRİŞİM GÜNLERİni düzenleyenler, mevcut olan toplam kontenjanı uzmanlık alanlarına göre değişen sınırlama uygulamıştır. Katılımcı hakiki uzmanlık alanına göre çevrimci biletini alması gereklidir, aksi takdirde katılım için yasal bir hak talep edemez.

Etkinlige katılım kişiseldir ve onaylanmış katılma hakkı başkasına devredilemez. GİRİŞİM GÜNLERİni düzenleyenler ile katılımcı arasındaki anlaşmanın her iki taraf için geçerlilik kazanması için, etkinliğin ilk günü Katılım Şartları yazılı olarak tasdiklenmesi gereklidir. Katılımcı Katılım Şartlarını imzalamasıyla, katılım ücretini ödenmesiyle ve etkinliğe iki gün eşitlik etmesiyle birlikte, kurulacak şirkete ortak olma hakkını kazanır.

Katılım Şartları etkinlik öncesi kabul edilmediği takdirde, katılımcı „GİRİŞİM GÜNLERİ“ etkinliğine katılma hakkına sahip değildir, ayrıca kurulucak şirkete ortak olamaz.

Katılım Ücreti

Katılım ücreti organizasyon şirket kuruluş ve ortaklık masrafları için kullanılacaktır ve bir sefere mahsustur. Katılımcının almış olduğu bilet, katılımdan vazgeçildiği taktirde kısa sürelilikten ve yüksek transaksiyon masraflarından dolayı geri iade edilemez.

Etkinlik

Katılımcı fikir sunumundan sonra cazip gelen fikir için oy kullanacaktır. Bir fikir seçildikten sonra çalışma grupları oluşturulacaktır. Ticari fikri uygulamak için çalışma gruplarına iki gün süre verilircektir. Her grup, çalışma alanını kendisi belirleyecektir. GİRİŞİM GÜNLERİni düzenleyenler, ancak yardım amaçlı müdahale edebilirler.

Etkinliğin Süresi

Etkinlik 29 Kasım 2008 Cumartesi sabahı saat 8:00’de başlayacak ve 30 Kasım 2008 Pazar akşamı genel kurul toplantısından sonra ama en geç saat 23:59’de sona erecektir.

Katılımcının Sorumlulukları

Bir şirket kurmak hukuki bir işlemdir. Bu yüzden kesin kayıt yapmış olan katılımcı etkinliğin birinci günü başvuru işlemlerini tamamlamalıdır. Bunun için katılımcı
 • kimlik tespiti için kimliğini gösterir. (Bu işlem şirket kurma açısından katılımcının 18 yaşını doldurmuş olmasını sağlamak için şartdır).
 • ortak olmak istediği taktirde ulaşılır bir posta adresi ile birlikte etkinlik esnasında ön görülen formdaki açık bilgileri doğru bir şekilde doldurarak organizatöre sunar.
 • Katılım Şartlarını imzalaması zorunludur.

Başvuru işleminden sonra katılımcıya etkinlik boyunca yanında bulundurması gereken GİRİŞİM GÜNLERİ İstanbul 2008 katılımcı kimliği verilecektir.

Telif Hakkı / Fikri Mülkiyet

1. Telif hakları yasa gereği katılımcıdadır. Ama bu sözleşmeyi onaylayan her katılımcı GİRİŞİM GÜNLERİ etkinliği esnasında elde ettiği çalışma sonuçlarını ve bununla birlikte bütün kullanım hakklarını yer ve zaman sınırı olmamaksızın, ücretsiz bir şekilde sadece yeni kurulan şirketin kulanımına sunmak zorundadır.
2. Etkinlikte üretilen fikir ve sonuçların üçüncü birinin tehlif haklarını ihlal ettiği takdirde GİRİŞİM GÜNLERİne ve yeni kurulacak şirkete oluşacak zarar ve tazminatlara karşı katılımcı sorumludur.

Şirket

Organizatör tarafından GİRİŞİM GÜNLERİ için ingiliz limetidi olarak bir şirket kurulmuştur.

Hafta sonu geliştirilmiş olan sonuçlar, çalışma grupları tarafından bütün katılımcılara sunulduktan sonra, sonuçlar itibariyle katılımcılar planlanmış şirketi kurma ya da kurmama kararını seçim aracılığı ile belirleyecektir.

1. 30 Kasım 2008, Pazar akşamı saat 23:59'a kadar genel kurul toplanamazsa, şirket kurma kararı verilmez ise ya da yönetim kurulu seçilemez ise, hazırlık olarak kurulmuş şirket (limited) organizatör tarafından 01 Aralık 2008 itibariyle iptal edilecektir. Bu durumda katılımcı tarafından sunulmuş her türlü çalışma sonuçları ve kullanım hakları geri sahiplerine iade edilir. Katılımcının bu haklardan başka, organizatöre ve iptal edilmiş şirkete karşı talep hakkı yoktur

2. Etkinlikte katılımcılardan şirket kurma kararı çıkarsa, ortak olmak isteyen katılımcılar, organizatör tarafından hazırlık olarak kurulmuş limited şirketine toplam yüzde 49 olmak üzere, yönetim kurulu hariç, eşit değerde hisse ile ortak edilecektir. Etkinlikte ortak olmak isteyen katılımcılar ile ilk genel kurul toplantısını yapılacaktır. Bu toplantıda 6 aylık süre için yönetim kurulu belirlenecektir. Yönetim kurulu 5 kişiden olmak üzere üçü katılımcılar tarafından seçilecektir, biri fikrini sunan kişiden, biri ise katılımcıları temsilen organizatör tarafından sunulacaktır. Yönetim kurulu hisseleri toplam yüzde 51 olmak üzere, yüzde 40 yönetime ve yüzde 11 organizatöre verilecektir. Etkinlikten sonra her katılımcı kurulmuş şirkete yeni ortak olarak kayıt edilecektir.

3. Etkinlikten 6 ay sonra genel kurulu eski yönetim hakkında karar alacaktır. GİRİŞİM GÜNLERİnde seçilen yönetim kurulu üyeleri değişirse hisselerini yeni yönetim devralacaktır. Yeni Yönetim sadece ortaklar arasından seçilebilir.

4. Şartlar gerektirdiği takdirde ve şirketin uzun vadeli sadece Türkiyede faaliyet göstermesi ön görülüğünde, seçilmiş olan yönetim tarafından Türkiyede bir limited kurulur ve ingiliz limitedi devralınır.

Ortaklık / Hisse Senedi

GİRİŞİM GÜNLERİ katılımcılarının kurulacak şirkete ortak olma hakkı vardır. Ortak olmaya karar veren girişimcilere, etkinlik sonrasında hisse belgeri verilecektir. Toplam dağıtılacak hisse sayısı ortak olmak isteyen katılımcıların sayısı çarpı 50 ile belirnecektir.
Etkinliğe başvurup katılamayan, etkinliğe sadece bir gün katılan ya da etkinliğe katılan ama ortak olmak istemeyen, etkinlikte yardımcı ya da ziyaretci olarak bulunan kişilere hisse verilmeyecektir. Bu durumda bir defalık ödenmiş olan katılım ücreti geri iade edilmeyecektir.

Ev Sahipliği

GİRİŞİM GÜNLERİni düzenleyenler, etkinlik alanının tümünde ev sahibidir. Organizasyon için mekan sponsoru olan Kadir Has Üniversitesinin kural, yasa ve yönetmelikleri etkinlik boyunca geçerliliğini korur.
Katılımcı, yardımcı ve ya ziyaretci yasa ve yönetmeliklere, kamu ahlakına, programa ya da Katılım Şartlarına aykırı oldukları halde, organizatör etkinlikten uzaklaştırma hakkına sahiptir. Siyasi ve ideolojik ya da ruhsatsız her türlü reklam yasaktır.

Mesuliyet

1. GİRİŞİM GÜNLERİni düzenleyenler sadece etkinlik boyunca katılımcıların bir araya gelip iki gün boyunca ortak bir yerde çalışma imkanını sunmak ile yükümlüdür.

2. Organizatörler tarafından bilerek yapılan veya organizatörlerin özensizliğinden kaynaklanan zararlardan etkinliği düzenleyenler mesuldürler.

3. Etkinlik esnasında katılımcı sebep olmadığı müddetçe, oluşan masraftan organizatör sorumludur.

4. Katılımcı etkinlik alanına getirdiği değerli eşyaların mesuliyetinden kendisi sorumludur.

5. Katılımcı kendisinin, ya da talimatı üzerine çalışan başka bir şahıs ve ya kurum, neden olduğu zararlardan sorumludur.

6. Etkinlik esnasında ya da sonrasında gerçekleşmemiş kazanç, kar ve başka maddi ve manevi avantajlar için organizatör sorumlu tutulamaz.

7. Katılımcının kayıt formunda girdiği bilgiler, organizatör tarafından üçüncü birine devredilmez.

8. Mesuliyet konusunda yasal kanıt kuralları geçerlidir; işbu Katılım Şartları hükümleride bunun geçerliliğini kaldıramaz.

Mahkeme Yeri

Mahkeme Yeri, Istanbul şehridir. Katılımcı ve GİRİŞİM GÜNLERİni düzenleyenler arasındaki bütün hukuksal ilişkiler için Türkiye yasaları geçerlidir.

Şerhler / Son Hükümler

Katılımcı, Katılım Şartları’ndaki hükümler içerik olarak farklı olduğu halde bile, Türkiye’de geçerli olan bütün yasa, yönetme ve benzeri esaslara uyulmasından sorumludur.

GİRİŞİM GÜNLERİni düzenleyenler, fors majör, doğa felaketi, savaş, isyan, grev, ulaşımın ve haberleşmenin kesildiği hallerde bunu gerektiriyorsa, GİRİŞİM GÜNLERİni başka bir tarihe alma, kısaltıp uzatma, iptal etme veya etkinliği kısmen ya da tümden geçici olarak ya da bütün olarak iptal hakkına sahiptir. Katılımcının başka bir tarihe alma, kısaltıp uzatma ya da iptal hallerinde bundan doğan zararların tazmine etdirme hakkı yoktur.
Katılımın buna benzer bir önlemden dolayı katılımcı için artık faydası yoksa ve bundan dolayı tahsis edilen biletten vazgeçer ise, katılımcı anlaşmayı tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir. Feshetme kararı, değişiklik bildirisini aldıktan hemen sonra bildirilmelidir.

GİRİŞİM GÜNLERİ iptal edilmesi halinde etkinliği düzenleyenler, bundan dolayı doğan zarar ve diğer dezavantajlardan sorumlu tutulamaz.

Katılımcı katılım ücreti dışında hiçbir organizasyon masrafına tabi tutulamaz.

Şirket kurma, ortak olma katılımcıların iradesine kalmıştır. Katılımcı şirket kurulma kararı çıkmadığı takdirde, bundan dolayı organizatöre şirket kurma ya da hisse alma talebi arz edemez. Şirket kurulmadığı takdirde, hiçbir ortaklık ya da hisse hakkı bulunmamaktadır.

İşbu hükümlerin bir kısmı yasal olarak geçerli değilse veya eksikse bile, anlaşmanın diğer hükümleri geçerliliğini korumaktadırlar. Bu gibi durumlarda anlaşmaya taraf olanlar, geçersiz olan hükmü, geçerli bir hüküm ile değiştirip ya da oluşan boşluğu, her iki tarafın hedeflerinin en iyi şekilde ulaşılabileceği bir başka hüküm ile doldurmayı taahhüt ediyorlar. İşbu anlaşma ile ilgili bütün değişiklikler, yazılı bir şekilde yapılmalıdırlar. Bu şart, son hüküm için de geçerlidir.


01.11.2008
Tags

Son düzenleme: Ferit Demir tarafından 10.11.2008 - 22:37 tarihinde.

Buradan giriş yap:

Not a member of this network?

Alternative logins

You can use an account of a third party.

Komünite detayları

 • Search for:

 • Komünite adı

  GİRİŞİM GÜNLERİ İstanbul 2008
  Startupweekend Istanbul 2008

 • Kurucu

  Ferit Demir

 • Kuruluş

  13.06.2008

 • Members

  381

 • Dil

  Türkçe